Хто такі натуралісти?

Хто такі і що роблять вчені натуралісти? Таке питання може виникнути перед кожною людиною.

Хто такі вчені натуралісти?

Вчені-натуралісти – це люди, які цілеспрямовано досліджують та вивчають явища природи, описуючи побачене.

У минулому» вивчаючи здебільшого рослини і тварин» натуралісти шукали відповіді на запитання про їх будову» життєдіяльність» походження» різноманітність» взаємодію між собою тощо.

Натуралісти ведуть спостереження за природою, пізнають її дослідницьким шляхом, описують побачене. Завдяки науковій діяльності вчених-натуралістів сформувалися природничі науки — астрономія, біологія, фізика, географія, хімія.

Учені-натуралісти не лише спостерігають та описують природу, а й проводять експерименти.
Не всі погляди натуралістів залишаються донині правильними. Частина з них застаріла. Але це не применшує внеску вчених-натуралістів минулого для формування сучасних природничих наук. Своїми працями вони започаткували цілеспрямоване дослідження тіл живої та неживої природи, яке привело до розвитку фізики, біології, хімії, географії, астрономії.

Вчені-натуралісти: представники

Джозеф Прістлі — англійський натураліст . У результаті його експерименту було встановлено, що рослини виділяють кисень — «газ життя».

Парацельс — теж був натуралістом. Він відстоював думку про те, що жива і нежива природа має однаковий склад. Це давало йому змогу успішно добирати речовини для лікування хворих.
Здобутки лікаря і натураліста Парацельса відкрили широкі горизонти для розвитку медицини.

М. В. Ломоносов — російський природодослідник здійснив багато відкриттів. Зокрема, він дійшов висновку, що на Землі постійно відбуваються зміни, і вони є причиною мінливості рослин і тварин. Учений відкрив закон збереження маси речовин. М. Ломоносов деякий час навчався в Україні у Києво-Могилянській академії. Потім його разом з іншими найкращими учнями направили навчатися за кордон.

Карл Лінней — шведський природознавець:ботанік, зоолог і лікар, перший президент Шведської Академії Наук. У 1735 році у віці 28 років він став доктором медицини. Описав 4200 видів тварин і розділив їх на шість класів: ссавці, птахи, амфібії, риби, черви та комахи. Рослини він розділив на 24 класи. таксон, названий в честь К. Ліннея

Чарльз Дарвін біографіяЧарлз Дарвін — англійський учений-натураліст Чарлз Дарвін увійшов в історію природничих наук як дослідник походження видів живих організмів на Землі. Проведенню досліджень посприяло п’ятирічне навколосвітнє плавання в 1831—1836 pp. За цей час він зібрав велику кількість цінних для науки матеріалів (рештки викопних тварин, численні зразки рослин, описи спостережень за природою в різних куточках Землі). Завдяки зібраній ним колекції рослин і тварин стало відомо про поширення організмів на нашій планеті. Чарлз Дарвін зробив висновок, що вимерлі тварини й ті, які існують нині, мають спільне походження, але останні істотно змінилися.

вернадський біографія короткоІ. Вернадський — став організатором і першим президентом Академії наук України, започаткував створення науково-дослідних інститутів з вивчення природи. Дослідник був переконаний у тому, що живі організми відіграють головну роль у природі. Тому він створив вчення про біосферу— особливу оболонку Землі, в якій поширене життя. Свої погляди вчений виклав на сторінках книжки «Біосфера» (1926 p.). Вернадський був родом із запорозьких козаків, щиро вболівав за незалежність України.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Словник

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *