Різниця між унітарною державою та федерацією

В останній час в Україні зявилися прихильники федеративного устрою, але навіть на питання чим відрізняється федерація від унітарної держави вони відповіді не мають.

Яка різниця між унітарною державою та федерацією

Відмінність між унітарною та федеративною державами полягає в тому, що:

1. Територія унітарної держави складається з тією чи іншою мірою самоврядних адміністративних одиниць, які не мають політичної самостійності і виконують вказівки центральної влади. А федеративну державу складають державні утворення з певною політичною самостійністю, а сама федеративна держава виступає як союз цих утворень.

2. На відміну від федерації, в унітарній державі є єдині для всієї країни вищі органи державної влади, єдина правова система, єдина конституція. В федерації в кожному штаті (республіці) може бути своя конституція (чи закон, який визначає структуру вищих органів влади регіону).

3. На відміну від субєктів федерації частини унітарної держави не мають ніякого суверенітету і політичної самостійності (підкорюються центральній владі).

4. Характерною рисою федеративної держави є двопалатна структура парламенту, а також наявність двох систем вищої державної влади (поряд із федеральною системою законодавчої, виконавчої і судової є влада (законодавча, виконавча, судова) регіонів суб’єктів федерації.

В унітарній же державі однопалатний парламент, одна система законодавчої, виконавчої і судової влади (яка називається центарльною, всі органи влади підкоряються їм)

5. У федеративній державі існують дві системи державних податків — федеральна і податкова система суб’єктів федерації, і відповідно формуються два державних бюджети.

В унітарних державах одна система державних податків і один державний бюджет.

6. Суб’єкти федерації мають свої системи законодавства і судових органів. Система законодавства суб’єкта федерації складається з нормативних правових актів, прийнятих законодавчими та іншими органами даного суб’єкта федерації в межах їх компетенції. Наприклад, судова система суб’єкта Російської Федерації складається з конституційного або статутного суду суб’єкта федерації і світових суддів.

В унітарній державі система законодавства і судова система єдині на всій його території.

Що таке унітарна держава? Її ознаки

Унітарна держава — це проста єдина держава, частинами якої є адміністративно-територіальні одиниці, що не мають суверенних прав. (Україна, Болгарія, Польща, Франція, Велика Британія, Італія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Греція, Іспанія, Нідерланди, Португалія, Камбоджа, Лаос, Таїланд, Японія, Китай та ін.)

Основні ознаки унітарної держави :

 • єдина конституція (конституції прийняті в більшості країн світу);
 • єдина система вищих органів державної влади — глава держави, уряд, парламент, юрисдикція яких поширюється на територію усієї країни;
 • єдине громадянство і єдина державна символіка;
 • єдина система законодавства і єдина судова система;
 • адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати будь-яку політичну самостійність;
 • в міжнародних відносинах виступає одноособово. Частини унітарної держави мають різні назви: в Україні — області, у Польщі — воєводства, в Англії — графства, в Італії — провінції.

Що таке федерація? Її ознаки

Федерація — це складова союзна держава, частинами якої є державні утворення, що мають суверенні права. (США, Росія, Австрія, Швейцарія, ФРН, Канада, Мексика, Бразилія, Аргентина, Венесуела, Індія, Малайзія, Австралія та ін. — разом у світі існують 24 федеративні держави)

Основні ознаки федерації :

 • наявність єдиної території, яка у політико-адміністративному відношенні не є одне ціле, а складається із територій — суб’єктів федерації, що мають власний адміністративно-територіальний поділ;
 • наявність загальної конституції федерації і конституцій суб’єктів, тобто наділення суб’єктів федерації установчою владою;
 • наявність системи законодавства усієї федерації і системи законодавства її суб’єктів, тобто наділення суб’єктів федерації в межах установленої для них компетенції правом видання законодавчих актів, які діють лише на території суб’єкта федерації і мають відповідати союзному законодавству;
 • наявність федерального двопалатного парламенту і парламентів суб’єктів федерації, федерального уряду і самостійних органів управління суб’єктів федерації;
 • наявність громадянства як усієї федерації, так і її суб’єктів; у ряді федерацій допускається подвійне громадянство (ФРН, Австрія);
 • можливість суб’єктів федерації мати власну правову і судову системи (США);
 • наявність загально федеральної податкової і грошової системи;
 • суб’єкти федерації не мають суверенітету і не є суб’єктами міжнародного права, проте в договірних міжнародних відносинах може виступати як федерація в цілому, так і кожний із її суб’єктів.

У типовій федерації оборонна і зовнішня політика належить федеральному уряду, освіта — регіонам, а право оподатковування поділене між обома. Тому і федерація, і її суб’єкти можуть мати право видавати закони з аналогічних питань.

 Тепер ви знаєте яка різниця між федерацією та унітарною державою, і не залежно від країни ми самі маємо будувати своє життя, а не чекати забезпечення держави.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Правознавство

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *