Людина і світ Архив

Хто є засновником позитивізму?

Хто є основоположником позитивізму, Ви дізнаєтеся з цієї статті. Хто є засновником позитивізму? Позитивізм (від фр. positivisme і від латині positivus означає позитивний) являє собою напрямок у науковій методології, який каже, що єдиним джерелом дійсного і істинного

Коли виникла соціологія?

Коли виникла соціологія як наука і хто засновнував соціологію Ви дізнаєтеся в цій статті Хто є засновником соціології? Засновником соціології є французький філософ ХІХ століття Огюст Конт. Саме він той, хто ввів термін соціологія в науковий обіг. Філософ

Засновник філософії

Де виникла філософія і хто є основоположником класичної німецької філософії, Ви дізнаєтеся з цієї статті. Хто засновник філософії? На початку XIX століття в Німеччині відбувається політичне і економічно-соціальне піднесення. У суспільстві з’являється німецьке Просвітництво, яке дало поштовх

Хто засновник психоаналізу?

Хто є основоположником психоаналізу, Ви дізнаєтеся з цієї статті. Хто є засновником психоаналізу? Спочатку варто відзначити, що психоаналіз, як наука, з’явився на рубежі XIX-XX століть. Незважаючи на суперечки і дискусії про психоаналіз, все-таки його вплив на суспільну